Linia expresowa Mielec » Kraków
Od dnia 04.04.2014 r. firma GoldenTrans uruchamia nową LINIĘ EXPRESOWĄ na trasie MIELEC - RADOMYŚL WIELKI - LISIA GÓRA - KRAKÓW przez autostradę A4.

Regulamin przewozów firmy GoldenTrans

 1. Pasażerowie którzy posiadają zakupiony bilet w Kasie  na dworcu, lub posiadający rezerwację zobowiązani są stawić się na przystanku początkowym na 10 minut przed planowanym odjazdem autokaru, po tym czasie rezerwacja traci ważność i będą zabrani w kolejności przyjścia. Przy zakupie biletów ulgowych czy zniżkowych Pasażer ma obowiązek udokumentowania prawa do skorzystania ze zniżki. W czasie jazdy pasażer zobowiązany jest do zachowania swojego biletu do kontroli przez cały czas jazdy.
 2. Przyjmujemy rezerwację miejsc telefoniczną pod numerami: 605 505 613, 605 505 614, lub na www.facebook.com/goldentrans.mielec. Na rezerwacje odpowiadamy w kolejności zgłoszeń, w godz. 7:00 - 21:00. Istnieje możliwość przyjęcia w krótszym terminie (jeśli warunki techniczne na to pozwolą). Nie gwarantujemy odpowiedzi na rezerwację, zwłaszcza gdy są wysłane krócej niż 1 godzinę przed kursem. Nie gwarantujemy odpowiedzi na rezerwację, zwłaszcza w przypadku braku wolnych miejsc. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, prosimy złościć ten fakt nie później niż 2 godz. przed planowanym odjazdem.
 3. Pasażer który chce wystawienia faktury VAT za bilet(y) musi zachować przez całą podróż swój bilet. Po zakończeniu jazdy Pasażer musi przesłać oryginalny paragon na adres siedziby firmy: GoldenTrans s.c. ul. Cyranowska 137, 39-300 Mielec. Do koperty należy dołączyć informację na kogo ma być wystawiona faktura VAT. Kierowca nie ma możliwości wystawienia faktury VAT w autokarze. 
 4. Pasażer który chce zakupić bilet u kierowcy musi mieć przy wsiadaniu odliczoną kwotę biletu - kierowca ma prawo nie mieć możliwości wydania pieniędzy, w tym przypadku kierowca ma prawo odmówić sprzedaży biletu.
 5. Firma GoldenTrans s.c. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autokarów i ich dalsze skutki, spowodowane czynnikami niezależnymi od nas. takie jak np. kontrole przez Inspekcję Transportu, Policję lub inne utrudnia jak np. korki, remonty, wypadki czy złe warunki pogodowe, awarie itd. na które nie mamy wpływu.
 6. Firma GoldenTrans s.c. zastrzega sobie, że w przypadku awarii autokaru będzie podstawiony autokar zastępczy możliwie jak najszybciej. Pasażerowi który jednak nie będzie chciał czekać na nowy autokar zostanie zwrócona kwota biletu proporcjonalna do przejechanego odcinka trasy. Pasażer który sam z własnej woli wysiądzie wcześniej niż na przystanku końcowym (na jaki zakupił bilet) i nie będzie czekał na nowy autokar, nie ma prawa żądać zwrotu gotówki za cały bilet.
 7. Pasażer zobowiązany jest do zachowania ciszy, spokoju i czystości. Pasażerowie utrudniający jazdę kierowcy lub współpasażerom, lub stwarzający zagrożenie jazdy mogą zostać wysadzeni na najbliższym możliwym przystanku (na przystanku pośrednim lub na Miejscu Obsługi Podróżnych na autostradzie) i nie mogą żądać zwrotu kosztów biletu lub części kosztów biletu).
 8. Zabronione jest spożywanie pokarmów mogących zanieczyścić pojazd lub innych współpasażerów. Zabronione jest palenie papierosów, picie alkoholu oraz napojów alkoholowych. Kierowca ma prawo odmówić przewozu osób pod wpływem alkoholu.
 9. Jeśli pasażer pozostawi swój bagaż powinien się skontaktować z biurem firmy GoldenTrans s.c. ul. Cyranowska 137, 39-300 Mielec. Pracownicy biura skontaktują się z kierowcą po zakończeniu kursu tzn. po przyjeździe na przystanek końcowy lub po przyjeździe do bazy firmy - gdzie kierowca sprawdzi czy jest pozostawiony bagaż. Pracownicy biura firmy nie mają możliwości skontaktowania się z kierowcą w czasie jazdy autokaru. Osoba która pozostawiła bagaż musi podać jego specyficzne cechy czy szczegóły, pozwalające na stwierdzenie bez żadnych wątpliwości że dana rzecz należy właśnie do niego. 
 10. Zagubiony lub pozostawiony bagaż można odebrać w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu oraz potwierdzeniu od firmy GoldenTrans s.c. że taki bagaż się znalazł. Pasażer musi podać specyficzne cechy zagubionego bagażu które jednoznacznie będą wskazywały że bagaż należy do Pasażera który go odbiera.
 11. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej pod adresem: GoldenTrans s.c. ul. Cyranowska 137, 39-300 Mielec, lub w formie elektronicznej na dres email: kontakt@goldentrans.plFirma GoldenTrans s.c. zobowiązuje się do odpowiedzi w przeciągu 14 dni roboczych.
 12. We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz w kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawa  Przewozowego z dnia 15 listopada 1984 roku wraz  z przepisami wykonawczymi.
Partnerzy: